TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSUNK

Társaságunk a Magyar Köztársaság területén bejegyzett vállalkozás Stratégiánkkal összehangolt tevékenységünk önkéntes elköteleződés üzleti gyakorlatunkon keresztül

Törvényi, jogszabályi kötelezettségeinknek eleget teszünk,működési folyamataink szabályozottak.
A minőség iránti elkötelezettségünk maximális. Partnereinkkel korrekt üzleti kapcsolatot tartunk fel, szervezetünk átlátható.
Több felső, és középfokú képző intézménnyel stratégiai együttműködés keretein belül, részt veszünk a duális, és gyakorlati képzésben.
A nyilvánosságot weblap, egyéb kommunikációs csatornák, sajtó-kapcsolat valamint nyilvános gyárbemutatók, tájékoztatók útján is biztosítjuk.
Etikai kódexünk tartalmazza azokat az elveket, amelyek célja annak biztosítása, hogy a jogi képviselők, a munkavállalók és a harmadik felek a szabályoknak megfelelően működjenek

Szervezeti kultúránkra jellemző, hogy a különféle döntéshozó, véleményező és egyetértést gyakorló testületeink működnek.
Az egyéni és kollektív kezdeményezéseket is támogatjuk (Ötletláda). Dolgozóink képzését, továbbképzését, karrier-terveiket nagy mértékben támogatjuk. Mind a külső, mind a belső képzésekre fordított erőforrás felhasználást tervezzük,és mérjük.
Belső értékelési-ösztönző rendszerünk összhangban van a cég gazdasági teljesítményével  

Minőségirányítási rendszerünk (ISO 9001:2015) működtetése a külső és belső kockázati tényezők feltérképezésén, elemzésén és proaktív kezelése révén biztosított.

Humán erőforrások iránti felelősségvállalásunk keretein belül mind fizikai, mind nem fizikai dolgozóinkat folyamatosan képezzük–tovább képezzük.  

Munkahelyre történő bejárásukat, mobilitásukat támogatjuk.  

Az egészségügyi szolgáltatást foglalkoztatás-egészségügyi szakorvos biztosítja részükre.

Mindezek mellett igen komoly cafeteria juttatásba is részesülnek.

Rendszeres a Dolgozói elégedettség-mérés, és értékelés.  

Gyakornokainkat – tanácsadás, mentorálás, tréning, képzés, karrier-tervezés, mellett anyagiakkal is támogatjuk.  

Sport,és horgász eseményekhez ingyenesen biztosítunk termeket,illetve szponzorálunk,és részt veszünk football kupákon, hozzájárulunk uszodai szolgáltatásokhoz.  

Minden évben megrendezzük a céges “ASG napokat” zenés, szórakoztató műsorokkal, sportversenyekkel, kedvezményes büfé jegyeket biztosítva.  

Az ISO 45001/2018 MEBIR rendszerünk nagy mértékben hozzájárul,hogy növekedjen dolgozóink egészségben eltöltött életéveinek száma

Esélyegyenlőség- i referensünk felügyeli, és értékeli a folyamatot, éves beszámolót készít (Esélyegyenlőségi beszámoló) a tevékenységéről, és a felmerülő eseményekről

Foglalkoztatottaink közül hátrányos helyzetűnek tekintjük a nőket, a 45 évnél idősebb munkavállalókat, beleértve a nyugdíjasokat is, a romákat, a fogyatékossággal élőket és a megváltozott munkaképességű személyeket,és a pályakezdőket.  

Az esélyegyenlőség biztosítására kiemelt figyelmet biztosítunk a munkaerő felvétel a bérezés és juttatások területén a szakmai előmenetelben, az esetleges elbocsátás során, az oktatási, képzési programokhoz való hozzáférés területeken.  

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata mind a 30 cikkelyével egyetértünk.

Egyéb CSR tevékenységek ,nem teljeskörűen:

 • kezdetektől adventi ablaknyitogató támogatása, részvétel a programon
 • alapítványok rendszeres támogatása
 • véradások szervezése, helyszín biztosítása
 • jótékonysági foci kupákon való részvétel
 • kórház támogatása műszer beszerzésben
 • bányász hagyományok őrzésének támogatása (kiadványok, rendezvények)
 • aktív részvétel a Stúdium közalapítvány munkájában
 • teremfelajánlás különböző célokra (választás,egyesületi gyűlések)
 • együttműködés a GFSZ-szel a Tatabányai Foglalkoztatási Paktumban (a munkaerő piacról kiszorultak visszavezetése, munkába állítása érdekében)
 • Irattári selejtezés- papírgyűjtés óvodáknak,iskoláknak.

Kelt: Tatabánya, 2019. január 31.

ASG KFT Vezetősége nevében: Biró György (Integrált Irányítási Igazgató)

Kapcsolat
 • ASG GÉPGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
 • 2800 Tatabánya, Mészáros u. 4.
 • +36 (34) 515-900
 • info@asg.hu

© ASG KFT 2021 - Minden jog fenntartva