Print

az
ASG Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

227 406 827,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi
költségvetési előirányzatból.

A projekt megnevezése :

Gépszerkezeteket beszállító vállalkozás
hatékonyságot, jövedelmezőséget növelő és gyártókapacitást
bővítő komplex fejlesztése

Az elnyert támogatás felhasználása :
K+F projekttámogatás: anyag és bérköltség
Regionális beruházási támogatás: Vagyoni értékű jog;
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog
Eszközbeszerzés - Műszaki berendezések, járművek beszerzése;
Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése ;
Új, menedzsment-vagy kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó és
piacfejlesztéshez, marketinghez specializált szakértő foglalkoztatásának
támogatása: bérköltség

Megvalósítás ideje: 2012.08.31 - 2015.05.31

Közreműködő szervezet:
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI
PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG
TEL: +36 40 200 617
http://www.szechenyi2020.hu/

Komplex technológiai és infrastrukturális fejlesztés az ASG Gépgyártó Kft.-nél

(GOP-2.1.1-09/C-2009-0011)

Projekt összköltsége: 757 466 024,- Ft

Kedvezményezett:
ASG Gépgyártó Kft
2800 Tatabánya, Mészáros út 4.
Cg:11 09-002785

Közreműködő szervezet:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Postacím: 1539 Budapest, pf. 684
Székhely: 1139 Budapest, Váci út. 83.
http://www.magzrt.hu/
http://www.nfu.hu/

Az Európai Unió és a Magyar Állam által megítélt 302 910 167,- Ft támogatással megvalósuló projekt.


MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA

(TÁMOP-2.3.3/A-09/1-2009-0008)

2009.09.01-2010.08.31.

Kedvezményezett:
ASG Gépgyártó Kft
2800 Tatabánya, Mészáros út 4.
Cg:11 09-002785

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 24 630 904 Ft.
Az ASG Kft. „Kapacitásbővítő, infrastruktúrális beruházás; humán erőforrás, információs technológia fejlesztés és minőségügyi rendszer bevezetés az ASG Kft-nél” című

GOP-2.1.1/B-2007-0128-as jelű pályázatát a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője

49 745 000,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt keretében lángvágó gép,- korszerű hegesztő berendezések, nagy értékű anyagmozgató eszközök beszerzését, új festő és szerelőműhely kialakítását valósítottuk meg.


TÁMOP-1.4.4.-08/1-2009-0020 Tatabányai Foglalkoztatási Paktum – összefogással a munkaerő-piaci helyzet javításáért”

A foglalkoztatási paktum, mint európai uniós gyakorlat különösen hatékony eszköze lehet a válságból történő kilábalásnak. A paktum, mint szervezeti keret egy asztalhoz ülteti a térségi foglalkoztatás szereplőit, egyezteti fejlesztési elképzeléseiket; nem kötelező, formális együttműködésről van szó, hanem olyan kooperációról, amelyet az egyes szereplők érdekeltsége mozgat. Fentiekben bízva hozta létre a tatabányai kistérség munkaerőpiacának néhány meghatározó szervezete a Tatabányai Foglalkoztatási Paktumot.

A paktum megvalósításának keretét a TÁMOP-1.4.4.-08/1 „Határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások” pályázati kiírás adta, melyen a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának nonprofit kft. formában működő Gazdaságfejlesztő Szervezete, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Tatabányai Általános Iskola, Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium a Közép-Dunantúli Regionális Munkaügyi Központ és az ASG Gépgyártó Kft. alkotta konzorcium 24.185.744 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázati projekt keretében a Paktum tagjai feltérképezik a kistérség munkaerő-piaci helyzetét, azonosítják az általános és a különösen hátrányos helyzetű csoportokat sújtó problémákat, foglalkoztatási adatbázist, képzési stratégiát és erre épülő konkrét projekt ötleteket dolgoznak ki.

Látogasson el a Tatabányai Foglalkoztatási Paktum honlapjára, ahol a paktumról bővebb információkat talál! http://www.tafop.hu/

Korábbi pályázataink Korábbi pályázataink

Beadás éve Project címe Elnyert támogatás (eFt)
1999 Technológiai korszerűsítés támogatása, autódaru előállítására képes gyártó kapacitás létrehozása 10 900
2001 ISO 9001-2001 minőségirányítási rendszer bevezetése 528
2004 Gépbeszerzés minőségi technológiaváltás, versenyképesség-növelés céljából 16 433
2005 Szakmai kompetenciák növelése az ASG Kft. alkalmazottainál 23 208
2008 Külföldi kiállításon való részvétel 468
2009 Komplex technológia és infrastrukturális fejlesztés az ASG Gépgyártó Kft.-nél 336 966
2009 Munkahelymegörző támogatás képzéssel kombinálva az ASG Gépgyártó Kft.-nél 24

© 2009 ASG Gépgyártó Kft. | 2800 Tatabánya, Mészáros út 4. | +36 (34) 515-900 | info@asg.hu