ASG Gépgyártó Kft - Leading
Print

Leading

Ferenc Sólyom
Managing Director
Phone: +36 (34) 515-900 / +36 (34) 515-901
E-mail: ferenc.solyom@asg.hu
Download visiting-card Download visiting-card

György Biró
QMS Director
Phone: +36 (34) 515-942 / +36 (34) 515-901
E-mail: gyorgy.biro@asg.hu
Download visiting-card Download visiting-card

Cecília Csépke
Sales Manager
Phone: +36 (34) 515-960 / +36 (34) 515-901
E-mail: c.csepke@asg.hu
Download visiting-card Download visiting-card

József Koller
Producting and technical Director
Phone: +36 (34) 515-992 / +36 (34) 515-901
E-mail: jozsef.koller@asg.hu
Download visiting-card Download visiting-card

János Torma
Financial and Admisintrative Director
Phone: +36 (34) 515-900 / +36 (34) 515-901
E-mail: janos.torma@asg.hu
Download visiting-card Download visiting-card


© 2009 ASG Gépgyártó Kft. | 2800 Tatabánya, Mészáros út 4. | +36 (34) 515-900 | info@asg.hu